Hemleverans (inkl. frysta/kylda produkter)

I tabellen nedan finns de postnumren vart vi levererar varor via Hemleveransen. Dessa leveranser omfattar hela webshop sortimentet (även de frysta produkterna).

Varor som förvaras i rumstemperatur kan man beställa via Postens hemleverans, denna leveranstyp omfattar hela landet.

PONOORTMÅNTISONSTORSFRELÖR
00100HELSINGFORS15-2112-2212-2212-2212-2212-19
00120HELSINGFORS15-2112-2212-2212-2212-2212-19
00130HELSINGFORS15-2112-2212-2212-2212-2212-19
00140HELSINGFORS15-2112-2212-2212-2212-2212-19
00150HELSINGFORS15-2112-2212-2212-2212-2212-19
00160HELSINGFORS15-2112-2212-2212-2212-2212-19
00170HELSINGFORS15-2112-2212-2212-2212-2212-19
00180HELSINGFORS15-2112-2212-2212-2212-2212-19
00200HELSINGFORS15-2112-2212-2212-2212-2212-19
00210HELSINGFORS15-2112-2212-2212-2212-2212-19
00220HELSINGFORS15-2112-2212-2212-2212-2212-19
00230HELSINGFORS15-2112-2212-2212-2212-2212-19
00240HELSINGFORS15-2112-2212-2212-2212-2212-19
00250HELSINGFORS15-2112-2212-2212-2212-2212-19
00260HELSINGFORS15-2112-2212-2212-2212-2212-19
00270HELSINGFORS15-2112-2212-2212-2212-2212-19
00280HELSINGFORS15-2112-2212-2212-2212-2212-19
00290HELSINGFORS15-2112-2212-2212-2212-2212-19
00300HELSINGFORS15-2112-2212-2212-2212-2212-19
00310HELSINGFORS15-2112-2212-2212-2212-2212-19
00320HELSINGFORS15-2112-2212-2212-2212-2212-19
00330HELSINGFORS15-2112-2212-2212-2212-2212-19
00340HELSINGFORS15-2112-2212-2212-2212-2212-19
00350HELSINGFORS15-2112-2212-2212-2212-2212-19
00360HELSINGFORS15-2112-2212-2212-2212-2212-19
00370HELSINGFORS15-2112-2212-2212-2212-2212-19
00380HELSINGFORS15-2112-2212-2212-2212-2212-19
00390HELSINGFORS15-2112-2212-2212-2212-2212-19
00400HELSINGFORS15-2112-2212-2212-2212-2212-19
00410HELSINGFORS15-2112-2212-2212-2212-2212-19
00420HELSINGFORS15-2112-2212-2212-2212-2212-19
00430HELSINGFORS15-2112-2212-2212-2212-2212-19
00440HELSINGFORS15-2112-2212-2212-2212-2212-19
00500HELSINGFORS15-2112-2212-2212-2212-2212-19
00510HELSINGFORS15-2112-2212-2212-2212-2212-19
00520HELSINGFORS15-2112-2212-2212-2212-2212-19
00530HELSINGFORS15-2112-2212-2212-2212-2212-19
00540HELSINGFORS15-2112-2212-2212-2212-2212-19
00550HELSINGFORS15-2112-2212-2212-2212-2212-19
00560HELSINGFORS15-2112-2212-2212-2212-2212-19
00570HELSINGFORS15-2112-2212-2212-2212-2212-19
00580HELSINGFORS15-2112-2212-2212-2212-2212-19
00590HELSINGFORS15-2112-2212-2212-2212-2212-19
00600HELSINGFORS15-2112-2212-2212-2212-2212-19
00610HELSINGFORS15-2112-2212-2212-2212-2212-19
00620HELSINGFORS15-2112-2212-2212-2212-2212-19
00630HELSINGFORS15-2112-2212-2212-2212-2212-19
00640HELSINGFORS15-2112-2212-2212-2212-2212-19
00650HELSINGFORS15-2112-2212-2212-2212-2212-19
00660HELSINGFORS15-2112-2212-2212-2212-2212-19
00670HELSINGFORS15-2112-2212-2212-2212-2212-19
00680HELSINGFORS15-2112-2212-2212-2212-2212-19
00690HELSINGFORS15-2112-2212-2212-2212-2212-19
00700HELSINGFORS15-2112-2212-2212-2212-2212-19
00710HELSINGFORS15-2112-2212-2212-2212-2212-19
00720HELSINGFORS15-2112-2212-2212-2212-2212-19
00730HELSINGFORS15-2112-2212-2212-2212-2212-19
00740HELSINGFORS15-2112-2212-2212-2212-2212-19
00750HELSINGFORS15-2112-2212-2212-2212-2212-19
00760HELSINGFORS15-2112-2212-2212-2212-2212-19
00770HELSINGFORS15-2112-2212-2212-2212-2212-19
00780HELSINGFORS15-2112-2212-2212-2212-2212-19
00790HELSINGFORS15-2112-2212-2212-2212-2212-19
00800HELSINGFORS15-2112-2212-2212-2212-2212-19
00810HELSINGFORS15-2112-2212-2212-2212-2212-19
00820HELSINGFORS15-2112-2212-2212-2212-2212-19
00830HELSINGFORS15-2112-2212-2212-2212-2212-19
00840HELSINGFORS15-2112-2212-2212-2212-2212-19
00850HELSINGFORS15-2112-2212-2212-2212-2212-19
00860HELSINGFORS15-2112-2212-2212-2212-2212-19
00870HELSINGFORS15-2112-2212-2212-2212-2212-19
00880HELSINGFORS15-2112-2212-2212-2212-2212-19
00890HELSINGFORS15-2112-2212-2212-2212-2212-19
00900HELSINGFORS15-2112-2212-2212-2212-2212-19
00910HELSINGFORS15-2112-2212-2212-2212-2212-19
00920HELSINGFORS15-2112-2212-2212-2212-2212-19
00930HELSINGFORS15-2112-2212-2212-2212-2212-19
00940HELSINGFORS15-2112-2212-2212-2212-2212-19
00950HELSINGFORS15-2112-2212-2212-2212-2212-19
00960HELSINGFORS15-2112-2212-2212-2212-2212-19
00970HELSINGFORS15-2112-2212-2212-2212-2212-19
00980HELSINGFORS15-2112-2212-2212-2212-2212-19
00990HELSINGFORS15-2112-2212-2212-2212-2212-19
01120VÄSTERSKOG 15-21  15-21 
01150SÖDERKULLA 15-21  15-21 
01180KALKSTRAND 15-21  15-21 
01190BOX 15-21  15-21 
01200VANDA15-2112-2212-2212-2212-2212-19
01230VANDA15-2112-2212-2212-2212-2212-19
01260VANDA15-2112-2212-2212-2212-2212-19
01280VANDA15-2112-2212-2212-2212-2212-19
01300VANDA15-2112-2212-2212-2212-2212-19
01340VANDA15-2112-2212-2212-2212-2212-19
01350VANDA15-2112-2212-2212-2212-2212-19
01360VANDA15-2112-2212-2212-2212-2212-19
01370VANDA15-2112-2212-2212-2212-2212-19
01380VANDA15-2112-2212-2212-2212-2212-19
01390VANDA15-2112-2212-2212-2212-2212-19
01400VANDA15-2112-2212-2212-2212-2212-19
01420VANDA15-2112-2212-2212-2212-2212-19
01450VANDA15-2112-2212-2212-2212-2212-19
01480VANDA15-2112-2212-2212-2212-2212-19
01490VANDA15-2112-2212-2212-2212-2212-19
01510VANDA15-2112-2212-2212-2212-2212-19
01520VANDA15-2112-2212-2212-2212-2212-19
01530VANDA15-2112-2212-2212-2212-2212-19
01600VANDA15-2112-2212-2212-2212-2212-19
01610VANDA15-2112-2212-2212-2212-2212-19
01620VANDA15-2112-2212-2212-2212-2212-19
01630VANDA15-2112-2212-2212-2212-2212-19
01640VANDA15-2112-2212-2212-2212-2212-19
01650VANDA15-2112-2212-2212-2212-2212-19
01660VANDA15-2112-2212-2212-2212-2212-19
01670VANDA15-2112-2212-2212-2212-2212-19
01680VANDA15-2112-2212-2212-2212-2212-19
01690VANDA15-2112-2212-2212-2212-2212-19
01700VANDA15-2112-2212-2212-2212-2212-19
01710VANDA15-2112-2212-2212-2212-2212-19
01720VANDA15-2112-2212-2212-2212-2212-19
01730VANDA15-2112-2212-2212-2212-2212-19
01740VANDA15-2112-2212-2212-2212-2212-19
01750VANDA15-2115-2115-2115-2115-21 
01760VANDA15-2115-2115-2115-2115-21 
01770VANDA15-2112-2212-2212-2212-2212-19
01800KLAUKKALA15-2115-2115-2115-2115-21 
01810LUHTAJOKI15-2115-2115-2115-2115-21 
01820KLAUKKALA15-2115-2115-2115-2115-21 
01830LEPSÄMÄ15-2115-2115-2115-2115-21 
01840KLAUKKALA15-2115-2115-2115-2115-21 
01860NURMIJÄRVI    15-21 
01900NURMIJÄRVI 15-21  15-21 
01940PALOJOKI 15-21  15-21 
02100ESBO15-2112-2212-2212-2212-2212-19
02110ESBO15-2112-2212-2212-2212-2212-19
02120ESBO15-2112-2212-2212-2212-2212-19
02130ESBO15-2112-2212-2212-2212-2212-19
02140ESBO15-2112-2212-2212-2212-2212-19
02150ESBO15-2112-2212-2212-2212-2212-19
02160ESBO15-2112-2212-2212-2212-2212-19
02170ESBO15-2112-2212-2212-2212-2212-19
02180ESBO15-2112-2212-2212-2212-2212-19
02200ESBO15-2112-2212-2212-2212-2212-19
02210ESBO15-2112-2212-2212-2212-2212-19
02230ESBO15-2112-2212-2212-2212-2212-19
02240ESBO15-2112-2212-2212-2212-2212-19
02250ESBO15-2112-2212-2212-2212-2212-19
02260ESBO15-2112-2212-2212-2212-2212-19
02270ESBO15-2112-2212-2212-2212-2212-19
02280ESBO15-2112-2212-2212-2212-2212-19
02290ESBO15-2112-2212-2212-2212-2212-19
02300ESBO15-2112-2212-2212-2212-2212-19
02320ESBO15-2112-2212-2212-2212-2212-19
02330ESBO15-2112-2212-2212-2212-2212-19
02340ESBO15-2112-2212-2212-2212-2212-19
02360ESBO15-2112-2212-2212-2212-2212-19
02380ESBO15-2112-2212-2212-2212-2212-19
02390SARVVIK 15-21  15-21 
02400KYRKSLÄTT 15-21  15-21 
02410KYRKSLÄTT 15-21  15-21 
02420JORVAS 15-21  15-21 
02430MASABY 15-21  15-21 
02440BOBÄCK 15-21  15-21 
02450SUNDSBERG 15-21  15-21 
02460KANTVIK 15-21  15-21 
02470OBBNÄS 15-21  15-21 
02480KYRKSLÄTT 15-21  15-21 
02490PICKALA 15-21  15-21 
02510KYRKSLÄTT 15-21  15-21 
02520LAPPBÖLE 15-21  15-21 
02540KYRKSLÄTT 15-21  15-21 
02550EVITSKOG 15-21  15-21 
02570SJUNDEÅ 15-21  15-21 
02580SJUNDEÅ 15-21  15-21 
02590LAPPERS 15-21  15-21 
02600ESBO15-2112-2212-2212-2212-2212-19
02610ESBO15-2112-2212-2212-2212-2212-19
02620ESBO15-2112-2212-2212-2212-2212-19
02630ESBO15-2112-2212-2212-2212-2212-19
02650ESBO15-2112-2212-2212-2212-2212-19
02660ESBO15-2112-2212-2212-2212-2212-19
02680ESBO15-2112-2212-2212-2212-2212-19
02700GRANKULLA15-2112-2212-2212-2212-2212-19
02710ESBO15-2112-2212-2212-2212-2212-19
02720ESBO15-2112-2212-2212-2212-2212-19
02730ESBO15-2112-2212-2212-2212-2212-19
02740ESBO15-2112-2212-2212-2212-2212-19
02750ESBO15-2112-2212-2212-2212-2212-19
02760ESBO15-2112-2212-2212-2212-2212-19
02770ESBO15-2112-2212-2212-2212-2212-19
02780ESBO15-2112-2212-2212-2212-2212-19
02810ESBO15-2112-2212-2212-2212-2212-19
02820ESBO 15-21 15-2115-21 
02860ESBO 15-21 15-2115-21 
02880VEIKKOLA 15-21 15-2115-21 
02920ESBO15-2112-2212-2212-2212-2212-19
02940ESBO15-2112-2212-2212-2212-2212-19
02970ESBO 15-2115-2115-2115-21 
02980ESBO 15-2115-2115-2115-21 
03100NUMMELA 15-21 15-2115-21 
03150HUHMARI 15-21 15-2115-21 
03220TERVALAMPI 15-21 15-2115-21 
03250OJAKKALA 15-21 15-2115-21 
03300VICHTIS    15-21 
03320VICHTIS    15-21 
03400VICHTIS 15-21 15-2115-21 
03790VICHTIS    15-21 
04130SIBBO 15-21  15-21 
04150MÅRTENSBY 15-21  15-21 
04170PAIPIS 15-21  15-21 
04200KERVO 13-2113-2113-2113-2113-17
04220KERVO 13-2113-2113-2113-2113-17
04230KERVO 13-2113-2113-2113-2113-17
04240TALLMO 13-2113-2113-2113-2113-17
04250KERVO 13-2113-2113-2113-2113-17
04260KERVO 13-2113-2113-2113-2113-17
04300TUSBY 13-2113-2113-2113-2113-17
04310TUSBY 13-2113-2113-2113-2113-17
04320TUSBY 13-2113-2113-2113-2113-17
04330FINNBY 13-2113-2113-2113-2113-17
04340TUSBY 13-2113-2113-2113-2113-17
04350NAHKELA 15-21  15-21 
04360TUSBY 13-2113-2113-2113-2113-17
04370RUSUTJÄRVI 15-21  15-21 
04380TUSBY 13-2113-2113-2113-2113-17
04390JÄNIKSENLINNA 15-21  15-21 
04400TRÄSKÄNDA 13-2113-2113-2113-2113-17
04410TRÄSKÄNDA 13-2113-2113-2113-2113-17
04420TRÄSKÄNDA 13-2113-2113-2113-2113-17
04430TRÄSKÄNDA 13-2113-2113-2113-2113-17
04440TRÄSKÄNDA 13-2113-2113-2113-2113-17
04460NUMMENKYLÄ 13-2113-2113-2113-2113-17
04480HAARAJOKI 13-2113-2113-2113-2113-17
04500KELLOKOSKI 15-21  15-21 
04530MÄNTSÄLÄ     15-21 
04600MÄNTSÄLÄ   15-21 15-21 
04620MÄNTSÄLÄ   15-21 15-21 
04630MÄNTSÄLÄ     15-21 
04660MÄNTSÄLÄ     15-21 
04680MÄNTSÄLÄ     15-21 
05100NURMIJÄRVI  15-21  15-21 
05200RAJAMÄKI 15-21  15-21 
05250NURMIJÄRVI  15-21  15-21 
05400JOKELA 15-21  15-21 
05430NUPPULINNA 15-21  15-21 
05440HYVINGE 15-21  15-21 
05450NUKARI 15-21  15-21 
05460HYVINGE 15-21  15-21 
05470HYVINGE    15-21 
05510HYVINGE    15-21 
05620HYVINGE 15-21  15-21 
05720HYVINGE    15-21 
05800HYVINGE 15-21  15-21 
05810HYVINGE 15-21  15-21 
05820HYVINGE 15-21  15-21 
05830HYVINGE 15-21  15-21 
05840HYVINGE 15-21  15-21 
05850HYVINGE 15-21  15-21 
05860HYVINGE 15-21  15-21 
05880HYVINGE 15-21  15-21 
05900HYVINGE 15-21  15-21 
05950HYVINGE    15-21 
06100BORGÅ 15-21  15-21 
06150BORGÅ 15-21  15-21 
06200BORGÅ 15-21  15-21 
06400BORGÅ 15-21  15-21 
06450BORGÅ 15-21  15-21 
06500BORGÅ 15-21  15-21 
06530KERKO 15-21  15-21 
06650HAMMARS 15-21  15-21 
06750TOLKIS 15-21  15-21 
06830KULLOBY 15-21  15-21 
06850BORGÅ    15-21 
06880BORGÅ    15-21 
07110BORGÅ    15-21 
07130BORGÅ    15-21 
07150BORGNÄS    15-21 
07170BORGNÄS    15-21 
07190BORGNÄS    15-21 
07220BORGÅ    15-21 
07230ASKOLA    15-21 
07280ILLBY 15-21  15-21 
07310SANNÄS 15-21  15-21 
08100LOJO 15-21  15-21 
08150LOJO 15-21  15-21 
08200LOJO 15-21  15-21 
08350LOJO 15-21  15-21 
08500LOJO 15-21  15-21 
08680LOJO 15-21  15-21 
08700LOJO 15-21  15-21 
11100RIIHIMÄKI   15-21  
11120RIIHIMÄKI   15-21  
11130RIIHIMÄKI   15-21  
11310RIIHIMÄKI   15-21  
11710RIIHIMÄKI   15-21  
11910RIIHIMÄKI   15-21  
13100TAVASTEHUS   15-21  
13110TAVASTEHUS   15-21  
13130TAVASTEHUS   15-21  
13200TAVASTEHUS   15-21  
13210TAVASTEHUS   15-21  
13220TAVASTEHUS   15-21  
13250TAVASTEHUS   15-21  
13270TAVASTEHUS   15-21  
13300TAVASTEHUS   15-21  
13330TAVASTEHUS   15-21  
13430TAVASTEHUS   15-21  
13600TAVASTEHUS   15-21  
13700TAVASTEHUS   15-21  
15100LAHTIS  15-21 15-21 
15110LAHTIS  15-21 15-21 
15140LAHTIS  15-21 15-21 
15150LAHTIS  15-21 15-21 
15160LAHTIS  15-21 15-21 
15170LAHTIS  15-21 15-21 
15200LAHTIS  15-21 15-21 
15210LAHTIS  15-21 15-21 
15230LAHTIS  15-21 15-21 
15240LAHTIS  15-21 15-21 
15270LAHTIS  15-21 15-21 
15300LAHTIS  15-21 15-21 
15320LAHTIS  15-21 15-21 
15340LAHTIS  15-21 15-21 
15500LAHTIS  15-21 15-21 
15520LAHTIS  15-21 15-21 
15540VILLÄHDE  15-21 15-21 
15540NASTOLA  15-21 15-21 
15560NASTOLA  15-21 15-21 
15610LAHTIS  15-21 15-21 
15680LAHTIS  15-21 15-21 
15700LAHTIS  15-21 15-21 
15800LAHTIS  15-21 15-21 
15810LAHTIS  15-21 15-21 
15820LAHTIS  15-21 15-21 
15830LAHTIS  15-21 15-21 
15840LAHTIS  15-21 15-21 
15850LAHTIS  15-21 15-21 
15860HOLLOLA  15-21 15-21 
15870HOLLOLA  15-21 15-21 
15900LAHTIS  15-21 15-21 
15950LAHTIS  15-21 15-21 
20100ÅBO  15-21 15-21 
20200ÅBO  15-21 15-21 
20210ÅBO  15-21 15-21 
20240ÅBO  15-21 15-21 
20250ÅBO  15-21 15-21 
20300ÅBO  15-21 15-21 
20320ÅBO  15-21 15-21 
20360ÅBO  15-21 15-21 
20380ÅBO  15-21 15-21 
20400ÅBO  15-21 15-21 
20460ÅBO  15-21 15-21 
20500ÅBO  15-21 15-21 
20520ÅBO  15-21 15-21 
20540ÅBO  15-21 15-21 
20610ÅBO  15-21 15-21 
20660LITTOIS  15-21 15-21 
20700ÅBO  15-21 15-21 
20720ÅBO  15-21 15-21 
20730ÅBO  15-21 15-21 
20740ÅBO  15-21 15-21 
20750ÅBO  15-21 15-21 
20760PIISPANRISTI  15-21 15-21 
20780KAARINA  15-21 15-21 
20800ÅBO  15-21 15-21 
20810ÅBO  15-21 15-21 
20880ÅBO  15-21 15-21 
20900ÅBO  15-21 15-21 
21100NÅDENDAL  15-21 15-21 
21110NÅDENDAL  15-21 15-21 
21120RESO  15-21 15-21 
21200RESO  15-21 15-21 
21210RESO  15-21 15-21 
21220RESO  15-21 15-21 
21250MASKU  15-21   
21260RESO  15-21 15-21 
21280RESO  15-21 15-21 
21420LUNDO    15-21 
21500S:T KARINS    15-21 
33100TAMMERFORS15-21 15-21 15-21 
33180TAMMERFORS15-21 15-21 15-21 
33200TAMMERFORS15-21 15-21 15-21 
33210TAMMERFORS15-21 15-21 15-21 
33230TAMMERFORS15-21 15-21 15-21 
33240TAMMERFORS15-21 15-21 15-21 
33250TAMMERFORS15-21 15-21 15-21 
33270TAMMERFORS15-21 15-21 15-21 
33300TAMMERFORS15-21 15-21 15-21 
33310TAMMERFORS15-21 15-21 15-21 
33330TAMMERFORS15-21 15-21 15-21 
33340TAMMERFORS15-21 15-21 15-21 
33400TAMMERFORS15-21 15-21 15-21 
33410TAMMERFORS15-21 15-21 15-21 
33420TAMMERFORS15-21 15-21 15-21 
33430VUORENTAUSTA15-21 15-21 15-21 
33450SIIVIKKALA15-21 15-21 15-21 
33470YLÖJÄRVI15-21 15-21 15-21 
33480YLÖJÄRVI15-21 15-21 15-21 
33500TAMMERFORS15-21 15-21 15-21 
33520TAMMERFORS15-21 15-21 15-21 
33530TAMMERFORS15-21 15-21 15-21 
33540TAMMERFORS15-21 15-21 15-21 
33560TAMMERFORS15-21 15-21 15-21 
33580TAMMERFORS15-21 15-21 15-21 
33610TAMMERFORS15-21 15-21 15-21 
33680TAMMERFORS    15-21 
33700TAMMERFORS15-21 15-21 15-21 
33710TAMMERFORS15-21 15-21 15-21 
33720TAMMERFORS15-21 15-21 15-21 
33730TAMMERFORS15-21 15-21 15-21 
33800TAMMERFORS15-21 15-21 15-21 
33820TAMMERFORS15-21 15-21 15-21 
33840TAMMERFORS15-21 15-21 15-21 
33850TAMMERFORS15-21 15-21 15-21 
33870TAMMERFORS15-21 15-21 15-21 
33880LEMPÄLÄ15-21 15-21 15-21 
33900TAMMERFORS15-21 15-21 15-21 
33920BIRKALA15-21 15-21 15-21 
33950BIRKALA15-21 15-21 15-21 
33960BIRKALA15-21 15-21 15-21 
33980BIRKALA15-21 15-21 15-21 
36100KANGASALA15-21 15-21 15-21 
36110RUUTANA    15-21 
36120SUINULA    15-21 
36200KANGASALA15-21 15-21 15-21 
36220KANGASALA15-21 15-21 15-21 
36240KANGASALA15-21 15-21 15-21 
36280KANGASALA15-21 15-21 15-21 
37100NOKIA15-21 15-21 15-21 
37120NOKIA15-21 15-21 15-21 
37130NOKIA15-21 15-21 15-21 
37140NOKIA15-21 15-21 15-21 
37150NOKIA15-21 15-21 15-21 
37500LEMPÄLÄ15-21 15-21 15-21 
37530LEMPÄLÄ15-21 15-21 15-21 
37550LEMPÄLÄ15-21 15-21 15-21 
37560LEMPÄLÄ15-21 15-21 15-21 
37570LEMPÄLÄ15-21 15-21 15-21 
37630VALKEAKOSKI    15-21 
40100JYVÄSKYLÄ 15-21  15-21 
40200JYVÄSKYLÄ 15-21  15-21 
40250JYVÄSKYLÄ 15-21  15-21 
40270JYVÄSKYLÄ 15-21  15-21 
40320JYVÄSKYLÄ 15-21  15-21 
40340JYVÄSKYLÄ 15-21  15-21 
40400JYVÄSKYLÄ 15-21  15-21 
40420JYVÄSKYLÄ 15-21  15-21 
40500JYVÄSKYLÄ 15-21  15-21 
40520JYVÄSKYLÄ 15-21  15-21 
40530JYVÄSKYLÄ 15-21  15-21 
40600JYVÄSKYLÄ 15-21  15-21 
40620JYVÄSKYLÄ 15-21  15-21 
40630JYVÄSKYLÄ 15-21  15-21 
40640JYVÄSKYLÄ 15-21  15-21 
40660JYVÄSKYLÄ 15-21  15-21 
40700JYVÄSKYLÄ 15-21  15-21 
40720JYVÄSKYLÄ 15-21  15-21 
40740JYVÄSKYLÄ 15-21  15-21 
40800JYVÄSKYLÄ 15-21  15-21 
40820JYVÄSKYLÄ 15-21  15-21 
40900JYVÄSKYLÄ 15-21    
40930MUURAME 15-21    
40950MUURAME 15-21    
41120JYVÄSKYLÄ    15-21 
41160JYVÄSKYLÄ    15-21 
41310LAUKAS    15-21 
41330LAUKAS    15-21 
41340LAUKAS    15-21 
60100SEINÄJOKI 15-21    
60150SEINÄJOKI 15-21    
60200SEINÄJOKI 15-21    
60220SEINÄJOKI 15-21    
60320SEINÄJOKI 15-21    
60420SEINÄJOKI 15-21    
60450SEINÄJOKI 15-21    
60510SEINÄJOKI 15-21    
60550SEINÄJOKI 15-21    
60560SEINÄJOKI 15-21    
60640SEINÄJOKI 15-21    
60760SEINÄJOKI 15-21    
61400SEINÄJOKI 15-21    
61500STORKYRO 15-21    
61550VALTAALA 15-21    
65100VASA 15-21    
65200VASA 15-21    
65230VASA 15-21    
65280VASA 15-21    
65300VASA 15-21    
65320VASA 15-21    
65350VASA 15-21    
65370VASA 15-21    
65380VASA 15-21    
65410VASA 15-21    
66440TERVAJOKI 15-21    
70100KUOPIO  15-21 15-21 
70110KUOPIO  15-21 15-21 
70150KUOPIO  15-21 15-21 
70200KUOPIO  15-21 15-21 
70210KUOPIO  15-21 15-21 
70240KUOPIO  15-21 15-21 
70260KUOPIO  15-21 15-21 
70280KUOPIO  15-21 15-21 
70300KUOPIO  15-21 15-21 
70340KUOPIO  15-21 15-21 
70400KUOPIO  15-21 15-21 
70420KUOPIO  15-21 15-21 
70460KUOPIO  15-21 15-21 
70500KUOPIO  15-21 15-21 
70600KUOPIO  15-21 15-21 
70700KUOPIO  15-21 15-21 
70780KUOPIO  15-21 15-21 
70800KUOPIO  15-21   
70820KUOPIO  15-21 15-21 
70840KUOPIO  15-21 15-21 
70870KUOPIO  15-21   
70900SIILINJÄRVI    15-21 
70910SIILINJÄRVI  15-21 15-21 
71800SIILINJÄRVI    15-21 
71820SIILINJÄRVI    15-21 
71850SIILINJÄRVI    15-21 
71870SIILINJÄRVI    15-21 
90100ULEÅBORG15-21 15-21 15-21 
90120ULEÅBORG15-21 15-21 15-21 
90130ULEÅBORG15-21 15-21 15-21 
90140ULEÅBORG15-21 15-21 15-21 
90150ULEÅBORG15-21 15-21 15-21 
90220ULEÅBORG15-21 15-21 15-21 
90230ULEÅBORG15-21 15-21 15-21 
90240ULEÅBORG15-21 15-21 15-21 
90250ULEÅBORG15-21 15-21 15-21 
90310ULEÅBORG15-21 15-21 15-21 
90400ULEÅBORG15-21 15-21 15-21 
90410ULEÅBORG15-21 15-21 15-21 
90420ULEÅBORG15-21 15-21 15-21 
90440ULEÅBORG15-21 15-21 15-21 
90450ULEÅBORG15-21 15-21 15-21 
90460ULEÅBORG15-21 15-21 15-21 
90470ULEÅBORG15-21 15-21 15-21 
90500ULEÅBORG15-21 15-21 15-21 
90510ULEÅBORG15-21 15-21 15-21 
90520ULEÅBORG15-21 15-21 15-21 
90530ULEÅBORG15-21 15-21 15-21 
90540ULEÅBORG15-21 15-21 15-21 
90550ULEÅBORG15-21 15-21 15-21 
90560ULEÅBORG15-21 15-21 15-21 
90570ULEÅBORG15-21 15-21 15-21 
90580ULEÅBORG15-21 15-21 15-21 
90590ULEÅBORG15-21 15-21 15-21 
90600ULEÅBORG15-21 15-21 15-21 
90620ULEÅBORG15-21 15-21 15-21 
90630ULEÅBORG15-21 15-21 15-21 
90650ULEÅBORG15-21 15-21 15-21 
90660ULEÅBORG15-21 15-21 15-21 
90670ULEÅBORG15-21 15-21 15-21 
90800ULEÅBORG15-21 15-21 15-21 
90810HAUKIPUDAS15-21 15-21   
90820HAUKIPUDAS15-21 15-21   
90830HAUKIPUDAS15-21 15-21   
90840HAUKIPUDAS15-21 15-21   
90850HAUKIPUDAS15-21 15-21   
90860HAUKIPUDAS15-21 15-21   
90900KIIMINKI  15-21   
90910KIIMINKI  15-21   
90940KIIMINKI  15-21   
91410MUHOS  15-21   
91430MUHOS  15-21   
91500MUHOS  15-21   
91510MUHOS  15-21   
91800TYRNÄVÄ  15-21   
91900LIMINGO    15-21 
91910LIMINGO    15-21 
91930LIMINGO    15-21 
91980LUMIJOKI    15-21

Din kundvagn är tom

Villkor

Dessa leveransvillkor gäller från och med den 25.1.2021.

Webbshop

Eläinruokatehdas Lemmikki Oy
Jäniksenpolku 33
70400 KUOPIO

044 768 0320
verkkokauppa@elainruoka.com
www.elainruoka.com
0620636-8

För att handla hos oss måste du vara myndig. Alla priser är inklusive moms. Vi förbehåller oss rätten att ändra våra priser och leveranskostnader. Tillsvidare levererar vi inte till Åland.

Beställning

Lägg till produkterna i kundvagnen. Fortsätt sedan till kassan, välj leveranssätt och betalningsmetod och slutför köpet. Alla kunduppgifter behandlas konfidentiellt. Om inget annat anges, används kontaktuppgifterna som samlas in i samband med beställning endast för att kunna hantera och leverera din beställning. För att kunna slutföra ett köp måste du bekräfta att du har läst och godkänt leveransvillkorna.

Minimumorder i Webbshoppen är 25 € (inkl. moms).

Betalningsmetoder

Kassalösningen Paytrail innehåller följande betalningsmetoder: banköverföring, kortbetalning, MobilePay, Pivo, Siirto och OP, Walley eller Jousto fakturabetalning (även delbetalning). Genom att lämna information vid kassan godkänner du Paytrail villkoren eller alternativt om du väljer fakturabetalning godkänner du fakturautställarens villkor. Genom att klicka på "Slutför köp" godkänner du våra Eläinruokatehdas Lemmikki Oy Webbshoppens generella villkor.

Beställningsbekräftelse

När vi har tagit emot din beställning skickas en bekräftelse med beställningsuppgifter till din e-postadress. Kontrollera alltid beställningsbekräftelsens innehåll. Kontakta vår kundtjänst om du har några frågor. Spara beställningsbekräftelsen för eventuella kontakter med vår kundtjänst. Ha alltid ditt beställningsnummer tillgängligt när du ställer frågor om din beställning. När du har tagit emot leveransen kontrollera att innehållet stämmer överens med beställningsbekräftelsen.

Leveranssätt och -kostnader

Postens och Matkahuoltos leverans

Detta leveranssätt kan inte väljas vid order av frysta varor eller vid order av Oscar hundkorvar, vilka skall förvaras i kallt.

Till serviceställe eller paketautomat: leveranskostnad 4,90 €, gratis för beställningar över 50 €. Levereras till serviceställe eller paketautomat du valde i kassan. När din beställning är redo att hämtas får du en ankomstavisering via sms. Om du valde leverans till paketautomat men försändelsen är för stor för att rymmas i automaten eller automaten är full, så förs den till serviceställe. Försändelsen bör avhämtas inom 7 dagar efter ankomstavisering.

Till adress, under dagen utan föravisering: leveranskostnad 9,90 €, gratis för beställningar över 75 €. Levereras till leveransadress under dagen, utan föravisering. Finns ingen hemma för att ta emot leveransen så förs den till serviceställe och bör avhämtas inom 7 dagar.

Till adress, enligt överenskommelse: leveranskostnad 11,90 €, gratis för beställningar över 75 €. Levereras till leveransadress enligt överenskommelse med mottagaren. Posti/Matkahuolto kontaktar dig för att överenskomma om leveranstid. Finns ingen hemma vid bestämd tid för att ta emot leveransen så förs den till serviceställe och bör avhämtas inom 7 dagar.

Hemleverans (inkl. frysta/kylda produkter)

Detta leveranssätt väljer man alltid vid order av frysta varor eller vid order av Oscar hundkorvar, vilka skall förvaras i kallt.

För alla som bor i Södra Finland rekommenderar vi att välja Hemleveransen, vilket är det snabbaste och förmånligaste leveranssättet ända hem.

Du kan kolla Hemleveransens leveransområden HÄR. Gällande frysta varor eller hundkorvar kan du kolla leveransområdet även vid varje enskild produktsida. Frysta varor och Oscar hundkorvar levereras alltid endast via Hemleverans. Hemleveranser gäller dock även till hela Webbshop produktsortimentet.

Hemleverans – 6 timmars tidsfönster: leveranskostnad 7,90 €, gratis för beställningar över 75 €. Leveranstiderna kan du kolla HÄR. Med detta leveranssätt kan du vid kassan välja leveransdagen och leveranstiden för 6 timmars tidsfönster. Kvällen innan leveransen får du ett textmeddelande, var du ännu får ett avancerat 2 timmars tidsfönster gällande följande dagens leveranstid.

Hemleverans – 2 timmars tidsfönster: leveranskostnad 11,90 €, gratis för beställningar över 100 €. Leveranstiderna kan du kolla HÄR. Med detta leveranssätt kan du vid kassan välja leveransdagen och leveranstiden för 2 timmars tidsfönster. Kvällen innan leveransen får du ett textmeddelande, var du ännu får en påminnelse om leveransen.

Leveranstid

När du väljer Hemleveransen som leveranssättet (måste väljas alltid vid frysta varor och Oscar hundkorvar), får du produkterna levererade följande dag, ifall ordern är inlagd tills klo 11:00 på vardagar, och ifall denna vardag är märkt som leveransdag till ditt bostadsområde. Hemleveransen bjuder även möjligheten att planera ordern till framtiden, som kalenderval, högst 2 veckor framöver.

Vid val av Postens leverans är leveranstiden 1-6 vardagar. Detta leveranssätt kan du inte välja om du beställer frysta varor eller Oscar hundkorvar.

Vi ansvarar inte för förseningar orsakade av oöverstigligt hinder, eller för indirekta skador orsakade av försenad leverans. Vi informerar om möjliga undantag från våra vanliga leveranstider på våra webbsidor.

Återköpsvillkor

Ångerrätt

Ångerrätt gäller ej frysta varor, eller Oscar hundkorvar, vilka skall förvaras i kallt. Ångerrätt gäller inte förseglat levererade och öppnade produkter som inte kan säljas vidare.

För beställningar gäller 14 dagars ångerrätt, inom vilken kan du ångra köpet utan särskilda skäl genom att göra en ångeranmälan. Du kan göra ångeranmälan t.ex. via post, e-post eller sms (se kundtjänstens kontaktuppgifter nedan). Ångerrätten på 14 dagar räknas från den dag du mottar leveransen. Om beställningen levereras i flera försändelser, räknas ångerrätten från den dag du mottar sen sista försändelsen. Om den sista ångerdagen infaller på en lördag eller helgdag kan ångeranmälan fortfarande göras på den första därpå följande vardagen.

Returnering av produkter

Om du häver ett köp ska produkter returneras inom 14 dagar efter det att ångeranmälan har gjorts. Minns att returnering gäller ej frysta varor, eller Oscar hundkorvar, vilka skall förvaras i kallt. Returnering gäller inte heller förseglat levererade och öppnade produkter som inte kan säljas vidare.

Det ligger på ditt ansvar att bevisa att produkter har returnerats inom tidsfristen, till exempel genom att uppvisa ett returkvitto. Produkterna måste returneras ordentligt förpackade. Vi har ett kundreturavtal med Posten och alla returer bör skickas via detta. Läs Postens instruktioner för kundreturer HÄR eller kontakta vår kundtjänst. Använd alltid vårt avtalsnummer i samband med kundretur, detta är 660522. Spara alltid kvittot till returförsändelsen.

Återbetalning

Vi ska inom 14 dagar efter mottagen ångeranmälan återbetala beloppet som du har betalat för de returnerade produkterna (och leveranskostnader om du häver hela beställningen). Om vi inte än har tagit emot returförsändelsen ska återbetalningen fördröjas fram till dess att den har mottagits. Vi ska återbetala beloppet med den betalningsmetod du använde för att betala beställningen, om inget annat överenskommits. Om du väljer att använda ett returneringssätt som är dyrare än det vanliga returneringssättet beskrivit i avsnittet "Returnering av produkter" ovan, återbetalar vi inte de överstigande kostnaderna för detta.

Ej avhämtade och ej mottagna leveranser

Vid Posten som leveranssätt

Vid ej avhämtad eller ej mottagen leverans äger vi rätt att debitera leveranskostnaderna, och leveransen utdelas ej på nytt till kunden.

Vid Hemleverans som leveranssätt med 6 timmars eller 2 timmars tidsfönster

Om kunden inte nås då leveransen sker och produkterna därmed returneras tillbaka till lagret, kan vi överenskomma om en återleverans. Vid återleverans kontaktar vår Kundservice kunden för att överenskomma om en ny leveranstid. I detta fall är kunden dock ansvarig för returleverans och återleveranskostnaderna.

Ifall kunden inte vill ha återleverans eller om vi inte får kontakt till kunden inom rimlig tid, äger vi rätten att debitera plockningskostnaderna, leveranskostnaderna, och returleveranskostnaderna av kunden. Avdragningen sker från returbeloppet.

Reklamation

Om produkter har förlorats eller skadats under transport eller om vi har skickat dig felaktiga produkter, kontakta vår kundtjänst inom 14 dagar efter att du mottagit leveransen. Om leveransen är synbart skadat när du tar emot den, reklamera transportskador direkt till transportföretaget och kontakta sedan vår kundtjänst. Upptäcker du inte skadan förrän du öppnat leveransen, skall du kontakta vår kundtjänst för att göra en skadeanmälan. Bifoga gärna bilder av skador.

Kundtjänstens kontaktuppgifter och returadress

Eläinruokatehdas Lemmikki Oy
Jäniksenpolku 33
70400 KUOPIO

044 768 0320
verkkokauppa@elainruoka.com
www.elainruoka.com
0620636-8